Just me...

Een dag begint. De avond valt. Seizoenen wisselen. Alles verandert... ...ik ook... ...Weet jij nog wie je was?

dinsdag, december 17, 2002

STOP onveilige tankers

Graag even de aandacht voor het volgende...

Greenpeace, de Nederlandse Vogelbescherming, het WWF, Kust & Zee en de Waddenvereniging vragen je aandacht voor het volgende:

Laatste nieuws: Nederland laat onveilige tankers doorvaren

Op de EU ministerraad van verkeer afgelopen vrijdag heeft Nederland strengere maatregelen tegen olietankers vertraagd. Hierdoor blijft het risico van olierampen onnodig groot. Ook een olieramp voor de Nederlandse kust is een reëel gevaar. Wij willen dat Premier Balkenende op de EU top in Kopenhagen zorgt voor een veiliger scheepvaart. Woensdag 11 december zal de 2e Kamer hierover vragen stellen.

Surf VANDAAG NOG naar Stop de Roestbakken en stuur de e-mail aan minister president J.P. Balkenende om het kabinet op andere gedachten te brengen.

Stop de Roestbakken
- Oliemaatschappijen en vervoerders moeten olie en chemische producten veilig transporteren en direct stoppen met het inhuren van oude, enkelwandige en/of slecht onderhouden tankers.
- Nationale overheden moeten alle schepen, en zeker de oude, streng en regelmatig controleren (APK), deze aan de ketting te leggen als er iets mis is èn daarbij hoge boetes opleggen.
- Hervorming van de IMO (de VN organisatie voor internationale scheepvaart) is nodig om de dominante rol van goedkope vlaggenstaten bij (het tegenhouden) van milieuwetgeving te kunnen stoppen.
- De verantwoordelijke oliebedrijven en vervoerders moeten het schip laten leegpompen, het opruimen van de olie in Spanje en Portugal betalen en de vissers compenseren.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Bedankt voor je reactie! Reacties worden voor plaatsing eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de auteur.

B'Day Countdown