Just me...

Een dag begint. De avond valt. Seizoenen wisselen. Alles verandert... ...ik ook... ...Weet jij nog wie je was?

vrijdag, oktober 24, 2003

Keevie & Ik

De eerste sneeuw

Het sneeuwt, het sneeuwt, het sneeuwt!!!
De eerste sneeuw van het seizoen
En Keevie heeft er al in gereden
Dat was heel eenvoudig om te doen

Het sneeuwt, het sneeuwt, het sneeuwt!!!
Eerst was het ijzig regen
Kleine hagelsteentjes op het dak
Dat was een mindere zegen

Het sneeuwt, het sneeuwt, het sneeuwt!!!
Vlokken dwarrelen neer
Op zijn ronde neusje
Wat een prachtig weer

Het sneeuwt, het sneeuwt, het sneeuwt!!!
Maar liggen blijft het niet
Maar Keev & Ik blijven wachten
Er ligt vast meer in het verschiet

Het sneeuwt, het sneeuwt, het sneeuwt!!!
Keevie staat buiten en ziet
De eerste sneeuw van het seizoen
En zingt heel zachtjes een sneeuwig lied:

The weather outside is frightful
The fire so delightful
Since I got no place to go
Let it snow, let it snow, let it snow!


B'Day Countdown