Just me...

Een dag begint. De avond valt. Seizoenen wisselen. Alles verandert... ...ik ook... ...Weet jij nog wie je was?

woensdag, juni 25, 2003

Robbenbulletin

Bedankt!

Tussen de post zat een leuk Robbenbulletin: Steun voor de zeehonden, na aanleiding van de aangeboden petitie. Op de website van de zeehondencrèche staat het volledige bericht te lezen. Maar ook hier:

Kamerbrede steun voor de zeehonden
Tot grote vreugde van de Dierenbescherming en de Zeehondencrèche was er tijdens het debat in de tweede kamercommissie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij kamerbrede steun voor de bezwaren van beide organisaties tegen de Leidraad van de minister. Daarop heeft de minister toegezegd dat aan het belangrijkste bezwaar tegemoet zal worden gekomen en dat het eenieder die beroepshalve of met een ontheffing in gesloten gebieden komt - zoals bijvoorbeeld wadlopers - toegestaan is een aangetroffen hulpbehoevende zeehond te helpen, zoals dat staat in artikel 36 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Zieke en gewonde zeehonden hoeven dus niet aan hun lot worden overgelaten, zoals in de plannen van de minister stond.

De kamerfracties bevestigden zonder uitzondering het standpunt van de Dierenbescherming en de Zeehondencrèche dat de Waddenzee geen ongestoord natuurlijk gebied is. Ze drongen er bij de minister op aan om in zijn beleid te streven naar een verbetering van de huidige situatie in de Waddenzee en ze gaven aan dat er geen zeehonden slachtoffer mogen worden van een rigide beleid.

De Zeehondencrèche is ook erg blij met het kamerbrede standpunt dat het werk van de crèche nuttig en zinvol is en beantwoordt aan de morele gevoelens van de mens, en dat het door de crèche uitgevoerde wetenschappelijke onderzoek van grote waarde is voor de populatie in de Waddenzee. Een aantal kamerleden ging zelfs zover dat ze het de minister kwalijk namen dat de Zeehondencrèche de laatste tijd door negatieve berichten onterecht in diskrediet was gebracht.

De minister ging daar in zijn antwoord in en bevestigde de grote waarde van de Zeehondencrèche, zowel voor de opvang van individuele dieren als voor het wetenschappelijk onderzoek. Hij zegde toe dat de gewraakte passages in de Leidraad zullen worden aangepast, zodat over de uitvoering daarvan geen misverstand kan bestaan.


Dusse: goed gedaan al die inzendingen! Geeft je dat nu niet een fijn gevoel, dat je iets goed hebt gedaan? Mij wel. En vooral nu er ook eens naar wordt geluisterd!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Bedankt voor je reactie! Reacties worden voor plaatsing eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de auteur.

B'Day Countdown